Selamat datang!

Stichting Meraih Bintang heeft als doel het ondersteunen van kansarme kinderen in de regio Pangandaran West-Java Indonesië in hun levensonderhoud en educatie. Daarnaast richt de stichting zich op verbetering van de educatie in het algemeen en verbetering van de leefomstandigheden van de gemeenschap.IBAN nummer: NL19 INGB 0653210191
Kamer v Koophandel nummer: 5215238
ANBI RSIN nummer: 850320471

Sponsor mijDotNetNuke bouw en webdesign door Pakweg