Selamat datang!

Stichting Meraih Bintang heeft als doel het ondersteunen van kansarme kinderen in de regio Pangandaran West Java Indonesië in hun levensonderhoud en educatie. Daarnaast richt de stichting zich op verbetering van de educatie in het algemeen en verbetering van de leefomstandigheden van de gemeenschap.IBAN nummer: NL19 INGB 0653210191
Kamer v Koophandel nummer: 5215238
ANBI RSIN nummer: 850320471

Sponsor mijDotNetNuke bouw en webdesign door Pakweg